Logo


Extra activiteit!

Geleid bezoek van +- 1 uur aan het stadhuis van Leuven op maandag 15-07-24

Al naargelang het aantal zullen er 1 of 2 sessies zijn nl. 14.00 u. en 15.00 u.

Gelieve uw voorkeur kenbaar te maken en in de mate van het mogelijke wordt daar rekening mee gehouden.

Deelname is gratis.
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 04-07-24.

Let wel: het maximum aantal deelnemers voor de 2 sessies samen is 40 personen !!

 Inschrijving "Stadhuis Leuven" 
 15 juli 2024 
   
 Email: 
 Tel./GSM: 
   
 Aantal pers: 
   
 Namen: 
 
   
 Voorkeur uur:  14.00  15.00 
   
 Betaling: 
   
 Info of vraag: 
   

!! ATTENTIE !!
Een betalend evenement wordt pas geregistreerd na ontvangst
van het bedrag op rekening BE39 7855 5015 6319 op
naam van OKRA Leuven Centrum met vermelding van
het evenement en de deelnemende personen.

   
Controleer even alvorens te verzenden.
© 2013- OKRA Leuven Centrum - Alle rechten voorbehouden - Privacyverklaring - Ontwikkeld door Harry Mariën